Quay lại

Hướng dẫn đăng kí tham dự Vòng 2 - Thách thức tư duy thuật toán Bebras năm 2018

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

VÒNG 2 - THÁCH THỨC TƯ DUY THUẬT TOÁN BEBRAS NĂM 2018

Download Kết quả Vòng 1

 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ THAM DỰ

VÒNG 2 - THÁCH THỨC TƯ DUY THUẬT TOÁN BEBRAS NĂM 2018

Các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 – kì thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras năm 2018 có thể đăng kí và chuyển khoản lệ phí dự thi theo hai cách sau:

 1. Đăng kí theo Trường
 • Thí sinh đăng kí và nộp lệ phí dự thi tại Trường đang học, cho Giáo viên hoặc Người phụ trách kì thi Bebras của Nhà Trường trước ngày 20/12/2017.
 • Nhà Trường ấn định danh sách học sinh tham dự Vòng 2 và chuyển khoản lệ phí dự thi tới BTC trong ngày 20/12/2017.
 • BTC chuyển Tài liệu và Sách tham khảo Bebras cho Trường theo số lượng học sinh đã đăng kí.
 • Thí sinh dự thi Vòng 2 theo quy định của BTC.
 1. Đăng kí cá nhân (Thí sinh tự do)
 • Thí sinh đăng kí và nộp lệ phí dự thi tới BTC trước ngày 22/12/2017.
 • BTC xác nhận thông tin và chuyển Tài liệu, Sách tham khảo Bebras cho thí sinh đã đăng kí.
 • Thí sinh dự thi Vòng 2 theo quy định của BTC.

Lưu ý:

 • Trường hợp thí sinh có thông tin chưa chính xác vui lòng thông báo ngay tới BTC để được hỗ trợ điều chỉnh.
 • Các đơn vị, thí sinh đăng kí và nộp lệ phí dự thi đúng thời hạn để BTC tiến hành chuyển Tài liệu, Sách tham khảo Bebras trong thời gian sớm nhất.
 • Các đơn vị, thí sinh thực hiện chuyển khoản lệ phí dự thi theo đúng hướng dẫn để tránh các trường hợp sai sót xảy ra.

Download Hướng dẫn đăng kí và Thông tin chuyển khoản


15080

Trường

8273600

Thí sinh

39

Quốc gia