Đăng ký tài khoản cho thí sinh

Chuyển sang trang đăng ký tài khoản giáo viên

Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Điều khoản
1. Tất cả học sinh từ lớp 3 tới lớp 10 đều có thể đăng ký thành viên để tham gia kì thi thách thức tư duy thuật toán quốc tế - Bebras.
2. Chỉ những học sinh đăng ký với các thông tin chính xác : Họ và tên, ngày sinh, lớp, trường, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh(thành phố trực thuộc trung ương) mới được trao các giải thưởng của cuộc thi.
3. Các thành viên cần tự rèn luyện thông qua cuộc thi và không được thiếu trung thực khi thi.
4. Các thành viên phải chấp hành mọi Thể lệ của cuộc thi và mọi thông báo được công bố trên website của ban tổ chức.

15080

Trường

8273600

Thí sinh

39

Quốc gia