Bebras 365

Để làm quen với các dạng bài trong kì thi thách thức tư duy thuật toán Bebras, thí sinh có thể tham gia thi thử tại đây. Mỗi bài thi thử có cấu trúc gần tương đương với một bài thi thật. Các thử thác cũng được chia thành các cấp độ dễ, trung bình, khó dành cho các 4 đối tượng tham gia. Năm 2017, ban tổ chức tổ chức thi cho 4 cấp độ tuổi:

  • Lớp 3+4
  • Lớp 5+6
  • Lớp 7+8
  • Lớp 9+10

Làm bài luyện tập

Thí sinh chọn các độ tuổi phù hợp theo các đường dẫn dưới đây:

Đề thi thử năm 2016

Task Group Image

Hướng dẫn vượt qua thử thách tư duy thuật toán

Dưới đây là tổng hợp các thử thách điển hình trong năm 2015 cùng lời giải, hướng dẫn chi tiết